Šilalės rajono savivaldybė, siekdama skatinti Šilalės rajono gyventojų, įmonių verslumą, konkurencingumą bei sudaryti palankesnes veiklos sąlygas pradedantiesiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, vykdo plėtros programą, skirtą finansiškai remti naujai besisteigiančias arba savo veiklą plečiančias (naujas darbo vietas kuriančias) Šilalės rajono savivaldybėje registruotas įmones, verslininkus, atitinkančius  nustatytus reikalavimus.

Lėšos  skiriamos  šioms verslo sritims:

naujos darbo vietos steigimo, kai įdarbinamas darbuotojas visu etatu neterminuota darbo sutartimi, ne daugiau kaip 1 000 Eur;

naujos darbo vietos, į kurią pirmą kartą pagal įgytą specialybę įdarbinamas absolventas iki 29 metų, steigimo, ne daugiau kaip 1 500 Eur;

įmonių įregistravimo išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 200 Eur tinkamų padengti išlaidų;

dalyvavimo užsienio ar savo šalies parodose, kuriose pristatoma gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos išlaidoms padengti iki 50 procentų, bet ne daugiau kaip 1 500  Eur;

valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių išlaidoms padengti verslo subjektui, veiklą vykdančiam pirmus 2 metus, iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur, o jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus) iki 80 proc. išlaidų, bet ne daugiau nei 500 Eur;

SVV subjektui, vykdančiam komercinę veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba pagal verslo liudijimą įrangos ir darbo priemonių naujos darbo vietos sukūrimo įsigijimo išlaidoms padengti (veiklą vykdantiems ne ilgiau kaip vienus metus) iki 500 Eur, bet ne daugiau kaip 60 procentų tinkamų padengti išlaidų be PVM. Nuostata dėl PVM nekompensavimo taikoma PVM mokėtojams.

Kreiptis į: Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistę Vaidą Pundinienę, tel. (8 449) 45335.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija

  • Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. DĮV-1564 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turizmo plėtros programos patvirtinimo“
  • Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. DĮV-1565 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turizmo plėtros programos paraiškų atrankos komisijos nuostatų patvirtinimo“
  • Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. DĮV-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turizmo plėtros programos paraiškos formos patvirtinimo“

Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programa